Služby

Platby za výkony nehradené zo zdravotného poistenia platné od 01.04.2015

 

Lekársky posudok:

 

Pre žiadateľa o zbrojný preukaz ……………………………………………………………………..20 EUR

Pre žiadateľa o vodičské oprávnenie ……………………………………………………………….15 EUR

Pre prácu a štúdium v zahraničí ……………………………………………………………………..10 EUR

O spôsobilosti na štúdium (SŠ, VŠ, SOU, pomaturitné)………………………………………5 EUR

O výsledku vstupnej prehliadky do zamestnania……………………………………………….10 EUR

 

Vystavenie :

 

Zdravotného preukazu ……………………………………………………………………………………..7 EUR

Správy o úraze  s výpočtom bolestného …………………………………………………………… 5 EUR

Potvrdenia do MŠ, do ZŠ, na TV, letného tábora, na internát, brigádu………………..2 EUR

Výpisu zo zdravotnej dokumentácie……………………………………………………………………5 EUR

 

Poplatok za :

    

Prepichnutie ušníc s nasadením náušníc………………………………………………….        5 EUR

Vyšetrenie CRP a EKG nehradené poisťovňu……………………………………………..        5 EUR

Návštevu lekára nehradenú poisťovňou………………………………………………………    10 EUR

Vyšetrenie pacienta bez zdravotného poistenia…………………………………………..     10 EUR

Ošetrenie cudzieho poistenca………………………………………………………………………       2 EUR

Vyšetrenie a zhodnotenie zdravotného stavu pre komerčné účely…………….       10 EUR

Odber krvi  na žiadosť  poistenca………………………………………………………………..       2 EUR

 

  Na ambulancii od r. 2005  vyšetrujeme ambulantne CRP . Ide o zistenie zápalovej reakcie organizmu, na základe  ktorej sa dá pomerne presne určiť typ zápalu a stanoviť potrebnosť liečby antibiotikami. Za vyšetrenie sa od 1.4.2015 za kapitovaných  poistencov do 18 rokov neplatí, od 18 rokov ako aj pre nekapitovaných , to znamená cudzích poistencov, je cena za vyšetrenie CRP 5 eur.

Nadštandardne  robíme na ambulancii vyšetrenie EKG, za ktoré platí pacient 5 eur.

Ak vyšetrenie  je súčasťou predoperačného vyšetrenia, vtedy ho uhrádza poisťovňa.

  • Bežne prepichujeme ušnice s nasadením klasických detských náušníc. Nerobíme piercing !
  • Na ambulancii je možnosť požičania soluxu a ultrazvukového inhalátora.
  • Robíme aj vyšetrenie okysličenia krvi oxymetrom.
  • Ďalšie nadštandardné služby poskytujeme podľa dohody s rodičmi / návšteva mimo pracovnej doby, očkovanie na vlastnú žiadosť…/
  • Kompletný cenník poskytovaných výkonov nehradených zo zdravotného poistenie je vyvesený pred vstupom do ambulancie.