O ambulancii

Zdravotné stredisko, kde je okrem ambulancie pre deti a dorast aj ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia, bolo postavené počas akcie Z v 70-tych rokoch. Na detskej ambulancii pracovali MUDr. Turoň a MUDr. Medvec.

Od 01.10.1993 pracuje na ambulancii MUDr. Mária Popadičová. Celé zdravotné stredisko patrilo pod Nemocnicu s poliklinikou v Gelnici. Od 01.03. 1995 je ambulancia neštátnym zdravotníckym zariadením. Zo zdravotných sestier na ambulancii najdlhšie pracovala sestra Anna Glovčíková. V r. 2004 časť zdravotného strediska , ktorá patrí MUDr. Popadičovej bola kompletne zrekonštruovaná. V zrenovovaných priestoroch poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 28 rokov. Lekár z ambulancie dochádzal niektoré dni do mesiaca aj do pracovísk v ostatných obciach –v Kojšove, Folkmari a Jaklovciach, kde vykonával prehliadky zdravých detí-detské poradne. Pre malý počet detí, lepší prístup na ambulanciu v Margecanoch autami ako aj malý záujem rodičov, postupne boli poradne zrušené v Kojšove, Jaklovciach. Od 1. septembra 2013 je zrušená poradňa vo Velkom Folkmari.

Pred ambulanciou v Margecanoch je možnosť parkovania a bezbariérový prístup.

V blízkosti je lekáreň otvorená od 8 do 15 hodiny  v Po až Pi.

MUDr. Mária Popadičová

  • ukončila Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v r. 1987.
  • Po skončení nastúpila ako lekár na Detské odd. v NsP Gelnica
  • Prvú atestáciu z pediatrie absolvovala v r. 1993
  • Druhú atestáciu z dorastového lekárstva absolvovala v r. 2003
  • V r. 2005 a v r.2006 bola MUDr. Mária Popadičová ocenená ministrom zdravotníctva za dva projekty týkajúce sa zlepšenia zdravotnej starostlivosti  / 1. miesto Cena kvality  Združenia za zdravé zdravotníctvo za rok 2005 a 1. miesto za rok 2006 /

Zdravotná sestra Bc. Diana Pjataková