Ako sa objednať

Keďže sme ambulancia prvého kontaktu na bežné vyšetrenie sa rodičia s deťmi neobjednávajú. , o poradí pacientov rozhoduje lekár. Prednosť majú akútne prípady , deti do roka a deti so zdravotným postihnutím.

Odbery krvi a ostatného biologického materiálu robíme v pondelok a štvrtok do 10,00 hod.

Pre zdravé deti do veku 1,5 roka je preventívna prehliadka  na ambulancii každý utorok od 12, 30 hod do 14,00. Na toto vyšetrenie / detská poradňa / sa nemusí objednávať.

Deti do 15 rokov veku vyžadujú pri vyšetrení prítomnosť rodiča príp. zákonného zástupcu.

V súrnych prípadoch môžete kontaktovať lekára aj priamo na mobil.

 Postup pri narodení dieťaťa:

Ak máte záujem prihlásiť svoje narodené dieťa do starostlivosti na našej ambulancii je dôležité oznámiť to lekárovi osobne alebo telefonicky  do 24 hod od prepustenia z pôrodnice. Meno lekára vyžadujú aj na novorodeneckých oddeleniach, ale nie vždy nám prepustenie dieťaťa nahlásia. Tiež je potrebné vybaviť rodný list dieťaťa a následne dieťa prihlásiť do zdravotnej poisťovne. Pri prvom kontakte sa dohodneme na návšteve a prvom vyšetrení novorodenca doma, spravidla do 48 až 72 h po prepustení. Návštevu hradí zdravotná poisťovňa, ak je dieťa včas zaregistrované. Prvé vyšetrenie na ambulancii sa realizuje pred dovŕšením 1 mesiaca veku. Celkove dieťa do roka absolvuje 9 preventívnych prehliadok.

Zastupovanie:

Počas dovolenky lekára a neprítomnosti lekára z iných dôvodov- školenie, kongresy, choroba -pacientov v súrnych prípadoch ošetria pediatri v Gelnici: MUDr. Magdaléna Baldovičová v Dome zdravia a MUDr. Katarína Janovová  na sídlisku Tehelná ulica .

V niektorých prípadoch zastupuje na ambulancii MUDr. Mahboob Yacoob, ktorý má ambulanciu v Mníšku n. Hnilcom.

Okrem toho funguje aj detská LSPP v Nemocnici v Krompachoch v pracovných dňoch od 15 h do 21 hod a cez víkendy od 8,00 do 18,00hod.

Vo vážnych prípadoch / dusenie, záchvatové stavy , kŕče, odpadnutia, poruchy vedomia…/ je k dispozícii RZP  a RLP na čísle 112 alebo 155.